ค่าบริการและค่าขนส่ง

# สินค้าทั่วไป 1 สินค้าประเภท 2
สั่งซื้อสินค้าหลังจากลูกค้าชำระเงินในระบบ ภายใน 2 วันทำการ 1 วัน
รอร้านค้าจีนส่งสินค้าไปที่โกดัง( จีน ) 3-5 วัน 3-5 วัน
สินค้าถึงโกดังจีน รวมกล่องและขึ้นตู้เพื่อจัดส่งมาไทย 3 วัน 3 วัน
ส่งสินค้าจากโกดังจีนมาโกดังไทย ทางรถ 4-7 วัน ทางรถ 12-30 วัน
โกดังไทย จัดเตรียมสินค้าเพื่อ เข้ารับ/จัดส่ง ภายใน 1 วัน ภายใน 2 วัน
ระยะเวลารวม ทางรถ 12-18 วัน ทางรถ 20-41 วัน

วิธีคำนวณค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = ราคาสินค้า + ค่าขนส่งในประเทศจีน ( จีน-จีน )+ ค่าขนส่งระหว่างประเทศ ( จีน -ไทย ) + ค่าขนส่งในประเทศ ( ไทย-ไทย )
ราคาสินค้า **ราคาสินค้า( หยวน )xอัตราแลกเปลี่ยน ค่าขนส่งในจีน *เริ่มต้นกิโลกรัมแรกที่ 12หยวน กิโลกรัมต่อไป กิโลกรัมละ 4 หยวน

วิธีคิดค่าน้ำหนักสินค้า

น้ำหนักจริง / น้ำหนักแบบไดเมนชั่น โดยปกติบริษัทจะคิดค่าขนส่งสินค้าจากน้ำหนักจริง ( กิโลกรัม) แต่ในบางกรณีที่สินค้าเป็นประเภทที่กินพื่นที่แต่น้ำหนักน้อย เช่น รองเท้าพร้อมกล่อง ของเล่น เคสโทรศัพย์ หรือสินค้าอื่นๆ ที่บรรจุมาในรูปกล่อง/ลัง ฯลฯ บรืษัทจำเป็นต้องคิดค่าขนส่ง โดยใช้นำหนักเชิงปริมาตร หรือ เรียกว่า น้ำหนักไดเมนชั่น

อัตราค่าขนส่งทางรถ

อัตราค่าขนส่งทางเรือ

การปรับเปลี่ยนระดับลูกค้า

ระดับใหม่ วิธีเพิ่มระดับสมาชิก
Classic ยอดสั่งซื้อสะสมครบ 0 บาทขึ้นไป
Platinum ยอดสั่งซื้อสะสมครบ 100,000 บาทขึ้นไป
VIP ยอดสั่งซื้อสะสมครบ 300,000 บาทขึ้นไป

ค่าจัดส่งในประเทศไทย

ค่าจัดส่งในประเทศไทย ราคา
เริ่มต้น 55 บาท
ตามระยะทาง
รับสินค้าที่โกดัง ถนนราชพฤกษ์-ปากเกร็ด ไม่มีค่าบริการ
Top
Office: 02-924-6489 Email: order2easy@gmail.com «Powered by © OT Commerce»