ประกันภัย

ทางบริษัทจะรับประกันสินค้าในกรณีที่เกิดอุบัตติเหตุระหว่งการขนส่ง สินค้าสูญหายสินค้าเสียหายเท่านั้นโดยมีเงื่อนไขดังนี้
กรณีไม่ได้ซื้อประกัน

ทางบริษัท ชดเชยค่าเสียหายให้ไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่งระหว่างประเทศแต่ไม่เกินมูลค่าของสินค้านั้นๆ เช่น กระเป๋า ราคา 100 บาท ค่าขนส่งระหว่าประเทศ 20 บาท หากสินค้าสูญหายหรือเสียหาย จะได้ค่าชดเชย 60 บาท แต่ หากกระเป๋าราคา 100 บาท ค่าขนส่งระหว่างประเทศ 35 บาท และเกิดสินค้าสูญหายหรือเสียหาย จะได้ค่าชดเชย 100 บาท

**บริษัทจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนส่งภายใต้การควบคุมของทางบริษัทเท่านั้น โดยไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย ภัยพิบัติ ปัญหาทางการเมือง การยึดสินค้าจากเจ้าหน้าที่ด่าน สินค้าเสื่อมสภาพจากอากาศที่ไม่ปกติ หรือ การเสื่อมสภาพโดยไม่สามารถควบคุมได้ **

กรณีทำประกัน
สำหรับลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และ ซื้อประกัน 4 % ของค่าสินค้า ทางบริษัท ชดเชยค่าเสียหายให้ 100 % ตามมูลค่าสินค้าที่ซื้อประกัน (ไม่รวมค่าขนส่ง)

เงื่อนไขในการแจ้งทำเคลม

ลูกค้าจะต้องแจ้งทำเคลมสินค้า ”ภายใน 3 วัน” เมื่อได้รับสินค้าแล้ว โดยจะต้องทำตามขั้นตอนดังนี้

  • 1. ถ่ายรูปบิลที่แนบมาในบรรจุภัณฑ์
  • 2. ถ่ายรูปสินค้าทั้งหมด
  • 3. หากเป็นการส่งสินค้าผิด ถ่ายรูปสินค้าให้เห็นจำนวนชิ้นที่ส่งผิด
  • 4. ระบุชื่อ/รูปแบบผลิตภันฑ์ เป็นจำนวนชิ้น

บริษัทจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันทำการ

Office: 02-924-6489 Email: order2easy@gmail.com «Powered by © OT Commerce»